Ganesh Thapa : Regarding the action taken in the match between Saraswati Youth Club and Himalayan Sherpa Club

Although there is action in accordance with Section 21 of the Competition Regulation, Section 21 does not appear to have taken action as mentioned in this section. Although an action was taken according to the same contest rules, one action for Saraswati Club seems to have taken one action for Himalayan Sherpa Club.

For information, the Himalayan Sherpa Club is also the ANFA President’s Club. Club officials may also be involved in this incident. Therefore, it appears to be a serious investigation by the concerned body.

Ganesh Thapa
सरस्वती युवा क्लब तथा हिमालयन शेर्पा क्लब को बिचमा भएको खेलमा कारबाही भएको सन्दर्भमा। प्रतियोगिता नियावली धारा 21 को सात बमोजिम कारवाही भएको भनेतापनि सो धारामा उल्लेख भए अनुसार कारबाही भएको देखिँदैन। एउटै प्रतियोगिता नियावली अनुसार कारबाही भएतापनि सरस्वती क्लबको निमित्त एउटा एउटा कारबाही हिमालयन शेर्पा क्लबको निमित्त एउटा कारबाई गरेको देखिन्छ। जानकारीको लागि हिमालयन शेर्पा club एन्फा अध्यक्ष काे क्लब हाे। यस घटनामा क्लबका पदाधिकारीहरु को पनि संलग्नता हुनसक्दछ। त्यसकारण यसलाई सम्बन्धित निकायले गम्भीर रुपले छानबिन हुनु जरुरी देखिन्छ।

Give Your Comment