Sunsari District Football Referee Association welcomed the arrival of the new Referees

The referee team, who has succeeded in the referee course of the 13 districts football association organized in the Dharan district of Sunsari, was welcomed and honored by the arrival of the new family by the Sunsari District Football Referee Association.

Dilip Rai
१९ फाल्गुण इटहरी सुनसरी
सुनसरी को धरान मा सम्पन्न १ नं प्रदेश फुटबल संघ को आयोजना मा संचालित १३ जिल्ला को रेफ्रि कोर्स मा सफलता हासिल गर्नु हुने रेफ्रि टोली लाई सुनसरी जिल्ला फुटबल रेफ्रि संघ ले आगमन नया परिवार लाई खादा लगाइ स्वागत तथा सम्मान गरिएको


Soon To Come

Nepal vs Australia

Give Your Comment